Tromøy kirke. Bilde:Ole Åsen.
Tromøy kirke. Bilde:Ole Åsen.

Månedens kulturminne desember 2010: Tromøy kirke

Middelalderkirken på Tromøy er en av de eldste kirkene og kulturminnene i Arendal kommune.

Kirken ligger i et høydedrag på Raet -  på Flademoen – mellom Brekka og Hove på utsiden av Tromøy.

Historikk

Det regnes for sannsynlig at Tromøy kirke ble oppført  ca 1150.  Den var opprinnelig en enkel  romansk steinkirke. Kirken var uten kor, og hadde en halvrund avslutning mot øst, såkalt apsis.  Den gamle steinkirka ble sannsynligvis utvidet og fikk rett koravslutning ca 1250-1300 i gotisk tid.

Folkemengden vokste betydelig  i det 18. århundre.  Tromøy kirke ble etter hvert for liten. Som en følge av dette ble kirken bygget om fra langkirke til korskirke.
Byggmester Ole Nielsen Weierholt, også regnet som Sørlandets rokokkomester , har stått for ombyggingen sammen med andre tømmermenn.

På grunna v den værharde beliggenheten er kirka uten tårn.

Den eldste presten i Tromøy kirke man kjenner til er Sira Ifvafr, i følge et rettsdokument fra 1320.  

Fram til 1747 var Tromøy kirke sognekirke for Holt i tillegg til Tromøy. Dette var et stort geografisk område, og mange hadde en lang kirkevei.  Vinterstid kunne turen være både strabasiøs og farlig for dem som skulle fram.

Interiør

Interiøret er spesielt og vakkert. Døpefonten fra middelalderen  i kleberstein kan dateres til 1250. Den er et klenodium.  Et dåpsfat og noen lysestaker i messing er fra ca 1660. Altertavle og prekestol er fra 1725. Disse er laget av Mogens Chr. Thrane.

Korskille med Fredrik Vs  monogram som er flankert av engler og løver  er skåret av Ole Nielsen Weierholt. Sannsynligvis er det også han som har utført utskjæringene på gallerifronten og skriftestolen.  

Dekoren  er malt med rokokko- ornamentikk av mesteren Jørgen  Schultz  på 1750-tallet. Den  ble  som i så mange andre kirker i distriktet  overmalt under pietismen i 1880-årene. I perioden 1926-39 ble det foretatt en stor restaurering av interiøret, og da kom den flotte dekoren fram igjen.

Klokker

I Tromøy kirke er det en kirkeklokke som ble anskaffet i London i 1769. Det finnes også en mindre klokke som ble omstøpt på Pusnes  verksted i 1886.

Kirkeskipet

Kirkeskipet   ble gitt som gave av sogneprest Jens Boye til minne om hans Kinareise i  1742-44. Etter tradisjonen ble skipet laget av Jens Mastrand. Han bodde på Rævesand på Tromøy. Skipet er en modell av en dansk fregatt  fra København -  Ostindiafareren  Dronningen av Danmark.

Graver

I den første steinkirka fra 1100-tallet ble det gravlagt betydningsfulle personer inne i kirken. Dette var vanlig i middelalderen. Disse gravene fikk store gravsteiner i kirkas gulv.

Under ombygging i 1750 -årene ble de store gravsteinene flyttet på utsiden til kirkegårdsmuren mot vest. Denne består  for øvrig av rullestein  fra Tromøy.  Fra  1805  ble det  forbudt å gravlegge personer under kirkegulvet.

Steinrelieffer/hoder

Ved korets sydportal er det to hoderelieffer i stein.  Relieffene er hugget ut i portalen som består av fem monolitter.  Disse skulpturene er de eneste man med sikkerhet  vet   har tilhørt en romansk kirkeportal. Dette regnes for å være Agderkystens eldste steinskulptur.   Opprinnelsen til hoderelieffene er knyttet til gamle sagn/historier fra Tromøy.

Sjømerke

Tromøy kirke er et gammelt sjømerke.  I en hollandsk losbok fra 1532 omtales Tromøy kirke som innseilingsmerke ved Merdø, og den var avmerket på gamle kart.

Sjømerket  ble brukt ved navigering i Skagerrak, og var et lett synlig landemerke for sjøfolk. Synsvidden er ca 3 mil fra land, derav det gamle sjømannsutrykket

”Når Tromøy kirke står på vannet, så er man tre mil fra landet”

Under Napoleonskrigene ble kirkeveggene som vendte mot sjøen malt svarte, slik at  fiendtlige engelske skip ikke  kunne bruke den som sjømerke.

Kirka var offisielt sjømerke helt opp mot siste krig. Merkevesenet ga tilskudd til kalking av veggen som vendte mot sjøen. Tromøy kirke skulle males samtidig med øvrige sjømerker. Etter krigen har gjengroing ført til at kirka  etter hvert ble mindre synlig fra sjøen.

Kilder

Bjarne Karsten Nenseter:   På kirkevandring i Aust-Agder
Sigrid E. Nilsen:                     Glemte mestere
Anne Marie Falck:                 De romanske hodene på Tromøy kirke
Kjell-Olav Masdalen              Middelalderkirka på Tromøy (Tromøy Årbok nr. 2)

Kontakt

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2
Tlf 37 01 30 00

Postadresse
Arendal kommune, Kulturenheten
Postboks 123
4891 GRIMSTAD

Saksbehandler
Sølvi Haraldstad Christensen
Tlf 37 01 34 08 / 488 95 670

Kulturbygg og -anlegg

Arendal Kulturhus

Arendal og omegn kunstisbane
Bomuldfabriken Kunsthall
Kilden kultursenter
Munkehaugen kultursenter

Hva skjer?

Kulturkalender  Foreningsregister